Event - Kim Svensson Photography
Rikskonferensen i Sälen

Rikskonferensen i Sälen

SÄLEN 20090120 - Folk och Försvars Rikskonferens samlar varje år 300 av Sveriges främsta politiska, militära och civila ledare. Under tre dygn samlas bland annat statsråd, riksdagsledamöter, myndighetschefer, representanter från de stora folkrörelserna, journalister, generaler och överbefälhavaren för att diskutera försvars- och säkerhetspolitik. Foto: Kim Svensson

Folk och FörsvarRikskonferensenpolitikungdomsförbund